Стартира второто издание на благотворителния ултрамаратон „1000km Balkan Charity Challenge“

24.10.2013 | Новини

От 1 до 11 ноември ще се проведе второто издание на „1000km Balkan Charity Challenge“ – благотворителен ултрамаратон, уникален като формат за нашия регион.
Организатори за България са Фондация „Помощ за благотворителност в България“, УниКредит Булбанк и Спортен клуб „Бегач“ .

Маршрутът Букурещ – София – Букурещ ще бъде изминат в две дисциплини – бягане и колоездене.
Събитието цели  да насърчава спорта, особено заниманията на открито,  като достъпна и доказана алтернатива за здравословен начин на живот. Също – чрез спорта да развива културата на благотворителност и да набере онлайн дарения за хора в нужда чрез лесна за използване платформа в уебсайта на събитието www.1000balkan.com. Участниците, както и миналата година, ще набират средства за благотворителни каузи – 6 в България и 12 в Румъния.

Каузите за България

“Каритас” – Русе
Програмата „Домашни грижи“ осигурява комплексна грижа на повече от 400 възрастни, болни и самотни хора в собствения им дом. Мобилни екипи от социални работници и медицински специалисти помагат на самотно живеещи възрастни хора, които имат нужда от помощ при поддържането на жилището си, пазаруване, поставяне на инжекции и взимане на лекарства, медицинско наблюдение. От 2002 г. работят 6 центъра за домашни грижи – в Русе, Белене, Раковски, Малко Търново, София и в с. Житница. Центровете обслужват и хора от още 8 населени места, които се намират в близост до центровете. Само 60 лв. на месец осигуряват на един възрастен човек комплексни домашни грижи, изцяло съобразени с неговото конкретно състояние и нужди.

БАЛИЗ – Плевен
БАЛИЗ или Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения е една от големите национално-представени организации на хора с увреждания. Дневният център за деца с увреждания, управляван от БАЛИЗ-Плевен, има капацитет 30 деца и младежи, но в момента реално работи с около 50. Семействата имат достъп до целодневни и почасови грижи, логопедична, психологична, трудотерапевтична и рехабилитациона дейност, организация на свободното време и транспорт. Услугите са държавно делегирани – т.е. са безплатни за родителите. Асоциацията набира средства за да осигурява на децата хипо- и водна терапия – и двата метода оказват позитивно влияние и допълват терапията при деца с аутизъм, психични проблеми, умствена изостаналост, двигателни нарушения, парези и т.н. Цената на една година хипотерапия за децата в центъра е 4800лв. /по 4 посещения на месец/, а за една година водна терапия – 2400лв.

Спорт за деца с увреждания
Първият съвместен проект на Спортен клуб „Бегач“ и ФПББ е осигуряване на занимания с водна терапия на деца с различни заболявания. Заниманията във водната среда подобряват дейността на сърдечно-съдовата система, дихателната система; укрепват костно-мускулния апарат, балансира процесите в нервната система. Освен като лечение, водната рехабилитация има силно емоционално въздействие върху децата и помага за социализацията им. За водна терапия няма осигурено държавно финансиране, затова тя се покрива от родителите и с дарения. В София водна рехабилитация и модифицирано плуване се провеждат в плувен басейн Левски-Спартак от Фондация „Воден път“. За всяко дете се прави индивидуална програма за терапия с различна интензивност и честота според неговото състояние и възможности. Индивидуалните занимания са 15 лева, а груповите – 5 лева.
Стипендии „Готови за успех”
Стипендиантската програма „Готови за успех“е програмата на ФПББ, осъществявана в партньорство с Фондация „Сирак“ от 2006 г. Програмата подкрепя образованието на деца и младежи без родители, отгледани от роднини или в социални домове. Тези деца разполагат с минимални ресурси, за да покрият основните си потребности, принудени са да работят и рядко продължават образованието си – единственият им доход е отпусканата от държавата пенсия.  Програмата подкрепя младежите не просто защото са ощетени от съдбата, а защото имат изключително добри постижения и отличен успех. В този смисъл програмата е и предприемаческа. Стипендиите се отпускат за една учебна година (десет месеца). Eдногодишната студентска стипендия е 2000 лева, а ученическа – 1000 лева.

Фонд за подкрепа на семейства на загинали при изпълнение на  служебните си задължения:
Фондът събира пари за подпомагане на семействата на хора, убити при изпълнение на служебни задължения. На сериозен риск за живота са изложени най-често полицаи, лекари, пожарникари, журналисти. Фондът е инструмент за набиране на средства и акумулиране на съпричастност по тази тема и ще сътрудничи с всички фондове, създавани от различните професии с подобни цели.

Пещ на колела на Мрежа Хлебни Къщи
С набраните пари ще бъде създадена пещ на колела, която ще функционира към планираната софийска Хлебна Къща и ще пътува до различни бедни квартали на София, домове за сираци и възрастни хора, други градове и лагери на бежанци. Каузата ни е освен хляб, да носим на бедните и отхвърлените от обществото усещане за споделеност, топлина, уют и дом. „Пещите на мира” са програма за правене на хляб заедно с хора от уязвими и маргинализирани групи и различни култури и етноси. За ремонтирането на пещта са необходими 1500 лв, а за всяко нейно преместване и посещение на място разходите за път, труд и консумативи са 500 лв.