Три дни до крайния срок за номинации за Проект на годината 2012

05.02.2013 | Новини

Номинирайте добрите проекти, които познавате в социалната сфера за проект на годината 2012!

В конкурсът на фондация Лале са поканени да участват граждански организации, които през 2012г. са изпълнявали проект, насочен към подобряване на условията, възможностите и качеството на живот на групи от хора или на общността в дадено населено място, без разлика на размера и източника на финансирането, мястото на реализация, типа на дейностите или хората, които те обслужват.

Номинираните проекти ще бъдат оценени по резултатите; устойчивост на дейности-те във времето; финансова ефективност; участие на целевите групи и местната об-щност; новаторство и приложимост на идеята в други населени места.

Най-добрите проекти ще бъдат излъчени от жури в състав Виолина Маринова, Председател на УС и главен из-пълнителен директор на Банка ДСК; Н. ПР. Матиас Хьопфнер, Посланик на Федерална република Германия; Севда Шишманова, Програмен Директор, Българска Национална Телевизия; Огнян Донев, Председател на Кон-федерация на Работодателите и Индустриалците в България /КРИБ/; Анна Захариева, Изпълнителен директор на ФеърПлей Интернешънъл и Никола Добрев, Главен изпълнителен директор на КЦМ 2000 АД.

  • Попълнени формуляри може да изпращате на: ten.n1714058140oitad1714058140nuofp1714058140ilut@1714058140ofni1714058140 до 3 февруари 2013г.