Фондация Лале набира средства за библиотеката на Зографската обител

12.06.2013 | Новини

Българският Зографски манастир в Атон е едно от малкото средища, запазило българската духовност и култура повече от десет века.

Икономическата криза в Гърция и данъчното облагане на приходите на църквата, включително и на скромните приходи на Българския манастир в Атон създава сериозни трудности за ремонт на сградния фонд и възстановяването и съхранението на историческите ценности и икони.
В последните години, българската държава не е подпомагала манастира.

Фондация Лале набира средствата и призовава приятели, колеги, съмишленици да допринесат за съхранението на тази важна част от българската духовност и култура с лични дарения от 100 до 1000 лева.
Всеки дарител ще получи договор и сертификат за дарение. Фондация Лале е регистрирана в ЦРЮЛНЦ към Министерство на Правосъдието за осъществяване на общественополезна дейност (удостоверение № 20050921005). Даренията към фондацията дават право на данъчни облекчения.

Дарителска сметка на Фондация Лале в Банка ING:
IBAN BG92INGB91451001729215 (сметка в лева)
BIC INGBBGSF
Основание за плащане: „Дарение за Зографския манастир“

Писмо с апел за подкрепа от Иеродякон Атанасий, библиотекар на Зографската света обител.

Подробна информация за кампанията вижте на сайта на фондация „Лале“.