Кампания на WWF и Societe Generale Експресбанк за възстановяване на ценни природни местообитания в България

05.06.2013 | Новини

Серия от акции включва най-големият проект за възстановяване на ценни природни местообитания в България, подкрепен от WWF и Societe Generale Експресбанк. Площи от 21 декара са залесени през последните девет месеца на териториите на седем природни парка. Дейността е част от най-големия проект за възстановяване на ценни природни местообитания в България.
Проектът е изпълняван от международната природозащитна организация WWF, Societe Generale Експресбанк и Изпълнителна агенция по горите.
На 5 юни, Международният ден на Околната среда, трите организации, свързани с проекта, представиха пред медиите извършените дейности на територията на природните паркове Витоша, Златни пясъци, Русенски Лом, Шуменско плато, Българка, Персина, Врачански Балкан, Рилски манастир, Сините камъни и Странджа.
Изпълнителите на проекта подчертаха, че възстановяването на горските местообитания е дългосрочна дейност, при която в течение на годините се развиват не само съответните дървесни видове, но и много други видове, които формират местообитанието.
Залесяването се извършва с местни видове като бяла върба, явор, бук, ясен, клек, липа и др., а проектът за възстановяване на редките и застрашени видове обхваща серия от инициативи.
За още интересни новини, подробности и актуална информация по кампанията на WWF и Societe Generale Експресбанк, можете да следите във Facebook страниците:

ww.facebook.com/WWFBulqaria
www.facebook.com/naturebg
www.facebook.com/sqeb.bq