Всяка ситуация е нова и изисква нов анализ и ново решение. Търсим съмишленици, които вярват в това

22.02.2013 | Брой 18, Бюлетин

Валентин Борисов е председател на УС на Фондация „Обществен фонд Русе”  и на Фондация „Децата на Русе”. Занимава се с консултантски дейности, свързани с разработване и въвеждане на системи за управление по международни стандарти, подготовка и изпълнение на проекти, финансирани по Европейски програми, оценка и
подобряване на организационната култура. Представител е за България на „Goldratt Consulting” – израелска консултантска компания.

Кое за вас най-значимото събитие в областта на дарителството през
изминалата 2012г.?
За мен няма едно най-значимо събитие за изминалата година. Фондация
„Обществен фонд Русе” е нова организация. През изминалата година
най-значимите ни проекти са Дарителския кръг и Младежката Банка”. И двата
проекта са нови, дават възможност на много хора да подкрепят смислени за
града каузи, развиват и вдъхновяват благотворителността. Младежката банка
дава възможност на млади хора да натрупат опит в провеждане на
благотворителни кампании, работа в екип, работа с медии, финансиране и
управление на проекти. Младежка банка създава лидери.

Какво бихте определили за най-сериозното законодателно развитие,
промяна на политики и т.н. през изтеклата година?
Може би отпадането на ДДС-то за СМС кампаниите. Защото създава по-добри
условия за подкрепа на различни кампании, без да се плаща данък за това на
държавата.

Имаше ли според вас нови механизми, тенденции, играчи през
предходната година, които са различни и заслужават да бъдат отбелязани?
За нас са нови няколко неща, които ще развиваме и през 2013 г. –
Младежката Банка, Дарителския кръг, дарителство по ведомост. Ще се опитаме да
използваме и нов механизъм за събиране на благотворителни средства – като
част от сметката при плащане в ресторант, хотел или друг обект.

Кои бяха вашите най-сериозни предизвикателства през изтеклата година?
За нас като нова организация – това че успяхме да постигнем целите си, да
осъществим няколко кампании и да подкрепим повече организации и хора,
отколкото бяхме планирали. Проектът „Младежка банка” също ни даде
възможност за нови идеи и подходи, научихме много и през 2013 г. ще имаме още
по-добри резултати.

Какви са най-смелите ви очаквания за настоящата 2013 г. по отношение на филантропията?
Основният проблем в света според мен е, че голямата част от хората не можем да мислим ясно и приемаме реалността за сложна.Това често води до сложни решения или до липса на желание да се търсят изходи. В конфликтна ситуация си казваме „другият е виновен” или „държавата е виновна”. Когато отговорността носи друг, ние автоматично спираме да мислим за решение.

За това най-смелото ми очакване е да намеря достатъчно съмишленици и финансиране, за да стартираме в България проект, с който да започнем поредица от обучения и семинари. Вярвам, че чрез тях хората могат да научат и да предават на другите методи, които развиват способността за ясно мислене, например:
– хората по презумпция са добри;
– в най-сложната ситуация има просто решение, което подобрява ситуацията
изключително много, решение което премахва причината за проблемите;
– всеки конфликт има решение, което 100 % удовлетворява всички засегнати;
– нашите действия досега са ни довели до ситуацията в която се намираме и
ние можем да подобряваме тази ситуация непрекъснато;
– не всичко, което знаем и сме приели като част от гледната си точка за
света е вярно;
– всяка ситуация е нова и изисква нов анализ и ново решение, тенденцията
„аз знам” и склонността да прилагаме познати решения въз основа на предишния ни опит, не винаги води до най-добрия резултат.
Такъв проект стартира в Япония през настоящата година и мисля, че ще доведе до
големи подобрения в следващите години.