Симпозиум „Гражданска ангажираност, социална отговорност и правосъдие“

13.05.2013 | Новини

На 15 май от 12:30 часа в Американски център в Софийска градска библиотека (пл. Славейков 4А) ще се проведе симпозиум „Гражданска ангажираност, социална отговорност и правосъдие“.
Фондация „Работилница за граждански инициативи“ е партньор на симпозиума, който се организира с подкрепата на Посолството на САЩ.

Тази българо-американска  инициатива обединява гласовете на български и американски експерти, които ще разговарят за уязвимите групи в нашите общества. Това са групи, жертва на предразсъдъци, дискриминация, и / или преследване. Тези групи включват хора, които са бедни, бездомни, изложени на риск, физически или психично болни, или хора с увреждания и/или представляват различни културни, етнически и религиозни малцинства.

Фондация „Работилница за граждански инициативи“ ще бъде представлявана от Моника Писанкънева.
Лекторите ще говорят на български и английски, осигурен е превод.

Изтеглете програмата на симпозиума, pdf, 1.47 MB