Очаквам повече хора и организации да се обединим за изграждане на устойчиви предизвикателства за млади хора

22.02.2013 | Брой 18, Бюлетин

Стойко Петков е изпълнителен директор във фирма “Енко Вендинг” ООД. Той е инициатор и основен спонсор на фондация “Благотворител”. Главна дейност на фондацията е подпомагане на хора в неравностойно социално положение – деца без родители, възрастни, хора с увреждания. Усилията на екипа най-вече са фокусирани върху възможностите за интеграция на децата от домовете в обществото и пълноценното им справяне в живота след напускането на институцията.

Кое за вас е най-значимото събитие в областта на дарителството през изминалата 2012 г.?
Важно събитие според мен бе домакинството на президентската институция за годишните награди „Най-голям корпоративен дарител” 2012. Ангажираността на президента Росен Плевнелиев е сериозно признание за усилията на компаниите и неправителствените организации в подкрепа на обществено значими каузи.

Това събитие се оказа изключително за трима младежи, които „Благотворител” подкрепя през годините. Петър, Васил и Цветелин помагаха в организацията по посрещане на гостите и преживяха вълнуващи мигове с Президента, който лично им разказа за работата си и ги въведе в кабинета си.

Какво бихте определили за най-сериозното законодателно развитие или промяна на политики през изтеклата година?
Важна промяна бе премахването на лимита за лечение на деца и според мен това е приветствано от цялото общество. Когато става дума за здравето на деца, българите не правят сметки и проявяват най-голяма щедрост.

Значим успех за гражданските организации и за усилията на екипа на Дарителския форум бе отпадането на ДДС-то върху благотворителните SMS-и. Така всички потенциални дарители за различни каузи са спокойни, че цялата сума, която даряват, отива към хората, за които е предназначена.

Имаше ли според вас нови механизми, тенденции, играчи през предходната година, които са различни и заслужават да бъдат отбелязани?
Създаването на Фонд Валя Крушкина в памет на журналистката от БНТ бе възраждане на позабравена традиция у нас, важен механизъм в подкрепа на благотворителността и гражданската ангажираност за значими за обществото каузи. Фондът ще подпомага лечението на онкоболни деца и ще подкрепя смелата журналистика с човешко лице.

Обществото ни има нужда да научи за добрите дела, които се случват в живота ни, а ние, неправителствените организации, имаме нужда да споделяме със самочувствие за тях. Мисля, че фондът ще съдейства за изграждането на обективна медийна среда, която да позволява развитието на гражданското общество, където всеки поема своята отговорност.

Кои бяха вашите най-сериозни предизвикателства през изтеклата година?
През годината усилията ни бяха концентрирани върху нравственото образование на младежи. Вече две години реализираме проекти, свързани с практикуването на общочовешките добродетели. За нас бе предизвикателство да убедим директори и учители, че това е начинът за изграждане на осъзнати творчески личности, че това е най-добрата превенция срещу негативни явления. Предизвикателство бе да убеждаваме и експертите в МОМН, че си струва да се потърси мястото на часовете по добродетели в учебната програма. След постигнатите добри резултати и безспорния интерес от страна на учениците към изучаваните в клас теми, получихме официална подкрепа от министерството и това бе знак, че посоката е вярна. До постигане на целта ни обаче има да извървим още много път.

Какви са най-смелите ви очаквания за настоящата 2013г. по отношение на филантропията?
С действията си екипът ни отиде отвъд обичайните за обществото ни негативни констатации. Предприехме ясни, конкретни стъпки по проблеми, които изискват спешни решения. Нравственото и духовното образование на децата и младежите на България изисква незабавни действия, сплотяване на всички – родители, учители, общности, институции, медии. Очаквам повече хора и организации да се обединим в посока на изграждане на устойчиви предизвикателства за младите хора, които могат да вземат морално отговорни решения. Екипът на „Благотворител” ще търси новаторски и ефективни начини да провокира интерес към знание и да окуражава волята за развитие на младите хора, които подкрепя, за да постигат достойна реализация в обществото.