През 2013 г. продължаваме да подкрепяме големи кампании, свързани с качеството на живота, а не със спасяване на живот

22.02.2013 | Брой 18, Бюлетин

Елица Баракова работи за Фондация „Помощ за благотворителността в България” от създаването й през 1995. От 1999 г. е неин изпълнителен директор. Член е на УС на БДФ, на Националния съвет на българската мрежа на Глобалния договор на ООН. Съпредседател е на Комитета по социална отговорност на Американската търговска камара в България и на Консултативния съвет по въпросите на Корпоративната социална отговорност към Министерството на труда и социалната политика.

 Кое за вас е най-значимото събитие в областта на дарителството през  изминалата 2012г.?
Изминалата 2012-та беше катастрофична година – ­­случиха ни се наводненията в Южна България, земетресението в Пернишко, пожарът на Витоша. На тези кризисни ситуации българското общество отговори с голяма съпричастност – хората дариха и пари, изпращаха предметни помощи, самоорганизираха се и формираха доброволчески общности. Няколко много успешни кампании за лечение на млади хора бяха развити главно през социалните мрежи и отново през доброволчески общности, които организираха концерти и изложби. Такива са кампаниите за лечение на млади хора с онкологични заболявания – „Ангелите на Ади” (апелът за лечението на крехко красиво младо момиче) и „Кометите на Камен” (апел за лечението на млад успешен мъж). От такива, спасителни по характер, благотворителни събития дойдоха и големи обеми дарения. Значимото за мен обаче е самоорганизирането на млади хора – активни в социалните мрежи или активни в реални действия. Някои от големите, видими и успешни кампании или отделни действия, са без участието на нестопански организации. Достъпността на информацията, достатъчното примери и натрупаната гражданска енергия отключиха процеси на гражданска активност, която прави добро.

Какво бихте определили като най-сериозното законодателно развитие, промяна на политики и т.н. през изтеклата година?
Две са промените, които ще имат дългосрочен ефект.  За първи път имаме Стратегия за подкрепа за развитието на гражданските организации в България за периода 2012-2015, която прокарва идеята за прозрачно и справедливо финансиране на сектора с държавни средства. За жалост в стратегията има само констатации за състоянието на дарителството, като обещанието за подкрепа и развитие на дарителството е общо и по-скоро –  пожелателно. Липсва яснота кои са стъпките, които ще повлияят на процеса, липсва разбиране за проблемите, с които дарителството се сблъсква. Тази мярка от Стратегията ще заработи само ако предложим конкретни действия. Такива са например осигуряването на условия дарителското участие да не замества, а да допълва публичното финансиране за необходими публични услуги, които не могат да бъдат прекъсвани; решаване на капацитетни проблеми, като липса на познания, смелост и новаторство в подхода на благотворителните организации, пасивността на институции на бюджетна издръжка, предоставящи обществени услуги и т.н. Необходимо е и решение за проблема с непривичното смесване на функции при организирането на дарителски кампании от политици и медии – решение, което се намира не толкова в полето на регулациите, а по-скоро в полето на принципите, лидерството и поемането на отговорност спрямо обществената функция на институциите.

На второ място бих посочила отпадането на ДДС върху дарителските СМС-и. Това е много сериозно законодателно постижение, което освобождава дарителски ресурси и след въвеждането му на практика от всички оператори, остава дарителските кампании да се възползват максимално от него.

Имаше ли според вас нови механизми, тенденции, играчи през предходната година, които са различни и заслужава да бъдат отбелязани?
Заслужава си да отбележим,че през 2012 г. имаше напредък в търсенето на партньорства и съвместяването на ресурсите. За ФПББ това означаваше работа с нови корпоративни клиенти, които ни довериха създаването, анализа или управлението на свои КСО програми. По наш съвет Мобилтел подкрепяше екипи от професионалисти, които се грижеха за почти 200 болни деца от детска церебрална парализа в Бургас. Аурубис България се вгледа в най-силните страни на социалните си програми в Средногорието. Магазини „Мания” структурира подкрепата си за болни хора. ФПББ бе участник в множество разговори за най-добрите, най-ефикасните начини фирмите да оставят своя отпечатък върху социалния аспект от развитието на обществото, докато просперират икономически. Нова и успешна беше доброволческата ни програма „Професионалисти в училище” – част от „Дните на доброволчеството”, които организираме заедно с Американската търговска камара в България. Показахме, че образованието може да концентрира много положителна енергия за промяна – както за доброволците, така и за училищата. Че влизането на компаниите в училище чрез служители-доброволци може да оказва подкрепа в избора на професия, но и за разширяване на темите, смяна на подходите и осъзнаването на училището като отворено и взаимодействащо си с обществото. Програмната линия на ФПББ „Pro Bono професионалисти”, която преминава през повечето ни проекти, също бележи ръст. През 2012 г. привлякохме професионалната подкрепа за благотворителни каузи на няколко големи рекламни агенции, творци, медии, архитекти и инженери, чиито услуги се равняват на хиляди левове.
Дарителството по ведомост, водено от ФПББ, започна път нагоре и отбеляза ръст от 60%.

Фотоконкурсът „Благотворителността през обектива”, който организирахме заедно с Българския дарителски форум, получи изключително добър прием  – както в средите на НПО, така и на професионалните фотографи. Пътуващата изложба от наградените творби обиколи 10 града и очакваме нарастващ интерес през тази година.

За ФПББ 2012 г. беше и година на „благотворителните предизвикателства“ – charity challenge. Заложихме в плановете си да направим популярна и тази форма на благотворителност. Нашата колежка Ива Петрова изкачи снежния Арарат (5 137 метра) с кауза. Започнахме да работим със спортен клуб „Бегач“, с които набираме средства за водна терапия на деца с хронични заболявания. Събитие беше и трансграничният маратон 1000 km Balkan Charity Challenge по инициатива на маратонци от България и Румъния (клуб „Бегач“ и „RO club Maraton“). Банковата група УниКредит застана зад тази инициатива, а ФПББ беше основен благотворителен партньор за България. Маратонът популяризира румънски и български благотворителни каузи и набра близо 12 000 евро за тях.

Кои бяха най-сериозните предизвикателства през изтеклата година в сферата?
Световният дарителски индекс на КАФ ни класира отново в дъното, като напомни, че в сравнителен план гражданите на България даряват по-рядко и помагат по-рядко от много от държавите, с които искаме да се сравняваме, поне в сравнение с държавите от Централна Европа.
На първо място, въпреки увеличаването на дарителството като цяло, гражданските организации продължават да работят с относително малки обеми на даренията. Въпреки, че за ФПББ 2012 беше финансово успешна и привлякохме над 1,6 милиона лева дарения за каузи, нуждите, за които работят нашите партньори – неправителствени организации са много по-големи и възможността те да разчитат на значима и предвидима дарителска подкрепа за тях – все още недостатъчна.

Второ, застъпничеството за промяна беше недостатъчно – особено в областта на здравеопазването. Продължава наливане на ресурси за решаване на единични случаи, в кампаниите на болни хора, вместо в развитието на инфраструктура от здравни центрове и услуги, които да са качествени и достъпни.

Трето, виждам проблем в липсата на проактивност, която да свърже частните дарителски кампании с наличните публични ресурси. Това би осигурило перспектива на съществуване и устойчивост на финансирането.

Четвърто, големите като финансов резултат кампании се развиват извън нестопанския сектор. Организации с отличен управленски капацитет нямат харизматично, запомнящо се публично представяне. Липсват силни кампании, водени от граждански организации, които да успеят и да наберат не десетки, а стотици хиляди, а защо не и милиони левове.
Пето, най-силната връзка на каузите с хилядите граждани остават дарителските СМС-и, а тази връзка е кампанийна. Затова кампаниите, които не са за лечение на болни хора, разчитат най-вече на фирмени дарения, а не на силата на множеството граждани.

Какви са най-смелите ви очаквания за настоящата 2013 г. по отношение на филантропията.
През 2013 г. продължаваме още по-силно да подкрепяме големи кампании, които са свързани с качеството на живота, а не със спасяване на животи. Ще построим отново заедно, както някога нашите предци, хижа Богдан в Средна гора. Ще съберем пари за самотните стари хора. Ще канализираме гимназиалните емоции в трайна подкрепа за любимото училище, като подпомагаме развитието на алумни организации. Ще опитаме да преобърнем представата за събирането на пари за култура и т.н. Ще свържем в ясна карта големите нужди, много дарителски и публични пари, и липса на инфраструктура в осигуряването на достъпна и качествена грижа за децата с множество увреждания. Ще насърчаваме работещите хора да помагат на добри каузи от работното си място, заедно с колегите си, като даряват по ведомост.
Желаем успех на колегите от дарителските фондации и компаниите, обединени от БДФ! Всеки индивидуален успех е успех на общите каузи.