Тържествено откриване на олимпийска лаборатория по химия „Америка за България“

04.04.2013 | Новини

На 5 април Сдружението на ръководителите на олимпийските отбори по природни науки (СРООПН) открива олимпийската лаборатория по химия „Америка за България“.

СРООПН е създадено през 2010 г. като стратегическо продължение на програмата на Американска фондация за България за финансиране на българските олимпийски отбори по информатика, математика, физика, химия, биология, астрономия, математическа лингвистика и отбора на младите физици.

Целите му са да подпомага развитието на националните олимпийски отбори по природни науки,  да организира процеса на подготовка и участие на отборите в международни състезания, да работи за отличното представяне на националните олимпийски отбори, да съдейства за осигуряване на финансирането на подготовката и участието на отборите в международните олимпиади.

В годината на своето учредяване олимпийското сдружение спечели от фондация „Америка за България“ тригодишен проект за финансиране на олимпийските отбори по природни науки. От 2010 до 2012 г. те са спечелили над 100 златни, сребърни и бронзови медала.

Освен подготовката и участието на олимпийските отбори този проект включва и създаването на две олимпийски лаборатории в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През февруари 2012 г. беше тържествено открита и вече повече от година работи олимпийската лаборатория „Америка за България“  по биология.

Сега вече е готова и олимпийската лаборатория „Америка за България“ по химия във Факултета по химия и  фармация на Софийския университет.