След огромен натиск от НПО сектора отпадна предложението за деклариране на имуществено състояние и доходи на членове на НПО пред Сметната палата

13.03.2013 | Новини, Становища

След тридневна интензивна и емоционална кампания, в която се включиха много граждански организации от София и страната, в парламента бяха гласувани поправките към Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, от които в последния момент беше оттеглена спорната т. 39, отнасяща се за членовете на управителните органи на неправителствени организации в обществена полза.

Въпреки отпадането на този текст продължава пред гражданските организации да стоят въпросите за прозрачността и как институциите спазват собствените си правила при взимането на решения, както и доколко се консултират със заинтересованите страни при прокарването на законодателни промени с такъв широк обхват.