Традиционните награди Проект на годината 2012 бяха официално обявени и връчени на публична церемония на 26 март в Камерна зала „България”

28.03.2013 | Новини

За осма поредна година представители на граждански организации от цялата страна, министерства, агенции, общини, бизнес компании и много гости се събраха, за да засвидетелстват публично признание към хората, които реализират идеите си и помагат на другите в трудни времена.

Тази година най-добрите проекти бяха определени от жури в състав Виолина Маринова, Председател на УС и главен изпълнителен директор на Банка ДСК; Н. ПР. Матиас Хьопфнер, Посланик на Германия; Севда Шишманова, Програмен Директор, Българска Национална Телевизия; Огнян Донев, Председател на Конфедерация на Работодателите и Индустриалците в България /КРИБ/; Анна Захариева, Изпълнителен директор на ФеърПлей Интернешънъл и Никола Добрев, Главен изпълнителен директор на КЦМ 2000 АД.

Както обикновено наградите бяха обявени и връчени от членовете на журито – представители на водещи бизнес компании, медии и дипломати.

Ани Захариева и Атанас Гаров, заместник председател на Конфедерация на Работодателите и Индустриалците в България връчиха наградата на екипа на Сдружение „Съучастие” за Проект „Център за приемна грижа в община Варна”. Центърът осигурява „приемна грижа” за деца, настанени в институции, и деца, чиито биологични родители не могат да се грижат пълноценно за тях. Услугата се основава на разбирането, че тя е основен механизъм за трайно решаване на проблема на децата; естествен начин, по който могат да бъдат задоволени основните им потребности, независимо от възраст, произход и особености, докато бъде наложена по-добра мярка за закрила. Тя е основно средство да се окаже подкрепа на биологичните семейства, които временно не могат да полагат пълноценни грижи за децата си. За 4 години 95 деца са ползвали услугата като за 44 от тях са намерени трайни решения. 19 деца са реинтегрирани и 25 деца са осиновени. В резултат на работа с детето и биологичната му семейство, са върнати в семейството 5 пъти повече деца от планираното. проектът е номиниран от Дирекция Социално подпомагане, Отдел Закрила на детето Варна.

Проект „В корените на доброволчеството” на Фондация „Герои на времето“ беше представен от Севда Шишманова и Никола Добрев. Проектът цели да улесни и подкрепи доброволчеството в България. Изследване в началото на проекта е показало, че значителен брой хора в България имат желание да се включват в доброволчески дейности, но не го правят, защото не знаят къде и как да намерят подходящата дейност. Същевременно няма и достатъчно доброволчески инициативи, а когато ги има, те често не успяват да достигнат до своите целеви групи. Платформата http://timeheroes.org/ има за цел да мостът, който да свърже потенциалните доброволци с организациите, които имат нужда от тях. За едната година платформата е подкрепила или инициирала над 165 каузи на организации или граждани.

Виолина Маринова и Н. Пр. Матиас Хьопфнер  обявиха и връчиха наградата за проект „Ранна интервенция на деца със забавяне в развитието или увреждания – подкрепа за родители и специалисти”   на Сдружение „Закрила”- Ловеч. Проектът е за подкрепа на семействата на деца с увреждания и деца със забавяне в развитието от  0 до 7 години за отглеждането им в семейна среда и подкрепа за екипите в детски ясли и градини в Община Ловеч за интегриране на децата с увреждания или със забавяне в развитието в живота на общността. Проектът решава много проблеми, с които се сблъскват работещите в Детските ясли и градини – неумение за справяне с ежедневните грижи за децата, трудности във възпитателния и обучителния процес, трудности във комуникацията с родителите. Подкрепени са 15 деца с увреждания или с проблеми в развитието. Мотивирани са 20 родители на деца с увреждания, педагози, медицинския и помощен персонал в общинските ясли и градини, в процеса на създаване на включваща, приемаща и стимулираща развитието среда. Променени са стереотипите за отхвърляне на “различните” деца у родители на здрави деца и работещите в детските заведения. Осигурена е дългосрочна индивидуална педагогическа и рехабилитационна работа в Дневния център за шест от децата. Чрез взаимодействие между Сдружение „Закрила” като родителска организация и Отдел “Закрила на детето” е направена още една крачка към превенция на изоставянето на деца с увреждания в институции.

Наградата Проект на годината 2012 представлява пластика, специално изработена от проф. Георги Чапкънов, придружена от сертификат и поощрителен грант от Фондация Лале.

В края на церемонията Калина Жулева и Владимир Кисьов от УС на фондация Лале връчиха на членовете на журито почетния знак та фондацията като знак на признание за съпричастието и професионалното им отношение в оценяване на номинираните  проекти.

Наградените проекти бяха избрани измежду 38 проекта от цялата страна, отличени с признанието на хората, които ги номинираха. Впечатляващо е разнообразието на представените проекти, насочени към подобряване качеството на живота и възможностите на определени групи от хора.

Повече за „Проект на годината“ на страницата на фондация „Лале“.