Фондация „Еврика“ присъди наградите си за 2012 г.

24.01.2013 | Новини

Фондация „Еврика“ присъди наградите си за 2012г. на 18 януари 2013 г. от 18:00 часа в Националния политехнически музей.

Призовете се присъждат на лауреатите на Фондация „Еврика” за 2012 г. за постижения в науката и за най-добър млад мениджър, изобретател и фермер. Отличията се връчват за 23 пореден път за млад мениджър, 22 за млад фермер и млад изобретател и 17 за постижения в науката.

Те се присъждат на млади хора за техните значими  постижения в науката, за изобретения с голяма обществена значимост, за постижения в управлението на стопански организации, както и за най-високи резултати в развитието на селскостопански дейности. Наградите са ежегодни и чрез тях се цели стимулиране  на най-добрите постижения в съответната област и широко популяризиране сред обществеността на най-талантливите и способни млади хора, на тяхната дейност и успехи, за налагане на техния пример сред младото поколение.

Кандидатите за носители на наградите са излъчени от обществени и стопански организации, научни звена и университети, от неправителствени организации и медии, а окончателният избор се извършва от специализирани журита във всяка област.

Победителите

За постижения в науката: Деляна Маринова Манасиева
За млад изобретател: Лазар Йорданов Илчев
За млад мениджър: Цветелина Борисова Николова
За млад фермер: Иван Христов Георгиев