За първи път отбелязваме Международния ден на дарителството

05.09.2013 | Новини

На 5-ти септември тази година за първи път отбелязваме Международния ден на
дарителството, обявен през 2012 г. по инициатива на ООН. Идеята на този ден е международната общност да обърне внимание на най-уязвимите групи от обществото и да насърчи благотворителната дейност в световен мащаб.

Дарителството, в различните му форми – доброволчество, филантропия,
социално предприемачество, допринася за социална интеграция и за създаването
на по-пълноценни и устойчиви общества. Основната цел на Международния ден на
дарителството е да повиши информираността по темата и да осигури обща платформа за дарителските дейности, насочена към хора, към благотворителни и
доброволчески организации в подкрепа на техните цели на местно, регионално и
международно ниво.

Идеята за възникването на Международния ден на дарителството води началото
си от унгарското гражданско общество, а впоследствие, през 2010 г., е подкрепена от унгарския парламент и правителство. В продължение на идеята, на 17 декември 2012 г. по предложение на Унгария, Общото събрание на ООН приема с резолюция* датата 5 септември за Международен ден на дарителството.

Денят поставя акцент върху благотворителността като начин на мислене и начин
на живот, като средство за социално свързване и промяна. Дарителството помага за неутрализиране на негативните ефекти от хуманитарни кризи, подкрепя публичните сектори като здравеопазване, образование, защита на деца и  хора в неравностойно положение, подпомага развитието на културата, науката, спорта и опазване на културното и природно наследство. Дарителството утвърждава универсалните принципи за човешко достойнство и
солидарност.