Фондът за лечение на деца отново е застрашен

01.04.2013 | Новини, Становища

През последните месеци в публичното пространство се появи идеята на директора на „Медицински дейности” в Министерство на здравеопазването Ивелина Георгиева да се върне статуквото в работата на Фонда за лечение на деца отпреди 3 години.

Предложението на теория означава възстановяване на стария режим на работа. И по конкретно: родителите ще трябва да подават молби не директно във фонда, а в районните подразделения на здравни каси (първоначалното предложение на д-р Георгиева беше  документите да бъдат подавани в МЗ); молбите се разглеждат само от национални консултанти, а никакви други медицински експерти не могат да дават мнението си; крайното решение за финансиране се взима от една обща комисия за възрастни и деца.
На практика това е буквално повторение на онази процедура, срещу която Дарителския форум и „Спаси, дари на…” се бориха години наред. Същата, от която потърпевши бяха деца, родители, цялото общество. Този ред на работа водеше до тежки нарушения, неспазване на срокове, размиване на отговорности, забавяне на лечение, бездушно отношение към децата с тежки заболявания, към техните родители, към изразходването на дарителски и държавни средства. Тогава Фондът често не успяваше да оползотвори бюджета си и го връщаше в края на годината в държавата, докато пред вратите му чакаха да получат лечение десетки болни деца, а отчаяните им родители прибягваха до спешни дарителски кампании, за да спасят живота им.

Амбицията за настоящата промяна е опит да се прикрие неефективността в работата на Комисията за лечение в чужбина (структурата, която финансира лечение на хора над 18 г.), като се обединят двете структури. Тази идея обаче е вредна, защото единственото, което може да се случи, ако тя се реализира, е да се влоши работата на Фонда за лечение на деца и отново да се прекрати достъпа на тежкоболни деца до лечение.
Позицията на „Спаси, дари на….”, които първи алармираха за готвената промяна, може да намерите тук: www.save-darina.org