За първи път празнуваме Европейския ден на фондациите

24.09.2013 | Новини

Първият Европейски ден на фондациите и дарителите ще се проведе на 1 октомври 2013 г. Той се организира от DAFNE – европейската мрежа на дарителите, която обединява 24 асоциации и сдружения на фондации в обществена полза и дарители от Стария континент.

Денят цели да насочи общественото внимание към дейността на фондациите и донорите в Европа, а по-глобално – към популяризиране на идеята за дарителството.

Много хора в Европа все още нямат представа за социалното въздействие и ползите от работата на фондациите и донорите. Така предразсъдъците и негативните стереотипи по отношение на тяхната дейност, се разпространяват, дори и в страни, където секторът е жив и постига реални промени във всички обществени сфери.

За да променят  тези нагласи, фондациите  трябва да информират по-упорито  за постиженията си. За тази цел много дарителски организации в цяла Европа ще отбележат деня с различни събития, дискусии, семинари, информационни кампании, изложби и пърформанси, и с идеята да покажат разнообразните лица на дарителите и възможностите на филантропията.

Фондациите в Европа стават все по-развит сектор и все по-значим фактор за развитие на различни публични сфери. Според данни от проучване, правено през 2009 г., фондациите в Европа са над 110 000, а броят им се увеличава постоянно. Те инвестират всяка година над 83 милиарда евро за обществено полезни дейности. Според проучването, фондациите имат собствен капитал в размер на най-малко 350 милиарда евро. Голяма част от тях  – близо 30% подкрепят образованието и научните изследвания, следват ги с 25 на сто ангажираните в социалната сфера, и 17 на сто, активни в сектора на здравеопазването. Фондациите играят и важна роля в европейския пазар на труда: според оценките, близо 1 милион души работят в сектора, а над 2,5 милиона са заети като доброволци в различни дейности.

Фондациите в Европа призовават за общ Европейски статут на фондациите. Международната им дейност все още среща редица законодателни и административни пречки. По данни на Европейската комисия, допълнителните разходи, направени в резултат на подобни трудности и различия в националните законодателства на отделните страни, възлизат на около 101,7 милиона евро годишно.

През 2012 г. Европейската комисия представи предложението си за общ статут на фондациите. През юли тази година Европейският парламент даде одобрението си и гласува с голямо мнозинство в подкрепа на това решение. За да стане част от европейското законодателство,  то  трябва да бъде прието единодушно и в Съвета на ЕС.

Български дарителски форум предлага на всички организации и донори, които имат събития, предвидени за 1-ви октомври, да ги обвържат с Европейския ден на фондациите и донорите. Така публично става по-видима ползата и смисълът от нашата дейност.

Повече информация на:
www.dafne-online.eu

http://www.tag-der-stiftungen.de/en/foundation-day/european-day-of-foundations-and-donors.html
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/eufoundatio/feasibilitystudy_en.pdf
www.efc.be/efs