Конкурс за Доброволческа инициатива 2013

22.10.2013 | Новини

Фондация Лале и Национален Алианс за Работа с Доброволци обявяват конкурс за най-интересни и ефективни доброволчески инициативи в България през 2013 година.
В конкурса са поканени да участват всички организации и групи, които през настоящата 2013 година реализират доброволческа инициатива, без значение на място и време на реализация, цел и начин на организация, източници на финансиране, брой и възраст на доброволците. Всяка добра инициатива заслужава признание!

Критерии за оценка
Представените инициативи ще бъдат оценени по резултатите, значението за хората в общността; броя и характеристиките на участниците; значението на инициативата за развитието на екипа на организацията и доброволците; финансовата ефективност.

Жури и награди
Най-добрите проекти ще бъдат излъчени от жури в състав Ива Рудникова, главен редактор Капитал Light; Иван Станчов, основател и председател на УС на Фондация Карин дом; Бойко Станкушев, член на УС на Българска Национална Телевизия и други.
Най-добрите инициативи ще бъдат отличени с почетна грамота и материална награда във формата на инвестиция в развитието на доброволците и организацията.

Кандидатстване
Инициативи могат да бъдат номинирани от организации и отделни лица.
Изпращайте номинации до 31 октомври 2013 на ten.n1709144683oitad1709144683nuofp1709144683ilut@1709144683ofni1709144683" target="_blank" rel="noopener">ten.n1709144683oitad1709144683nuofp1709144683ilut@1709144683ofni1709144683 или по обикновена поща на адрес: Фондация Лале, ул. „Река Осъм” 1, an. 2, София 1124.

Изтеглете формуляр за кандидатстване