Дневният център е уникален с възможността за изпробване в реална среда на трудовите умения на хора с интелектуални затруднения

02.08.2013 | Брой 19, Бюлетин

Мисията на Фондация „Светът на Мария“ е да подобри качеството на живот на хората с интелектуални затруднения и техните семейства, както и да подпомага личностната им реализация чрез осигуряване на достъп до качествени услуги, развиващо обучение и подходяща трудова заетост.

Наскоро открихте Дневен център за млади хора с интелектуални затруднения. Какви социални услуги предоставя той за клиентите си?
Целта на Дневния център е да предоставя стимулираща работна среда, където младите хора с интелектуални затруднения да научават нови неща и да се чувстват полезни. Социалните услуги са организирани под формата на работни ателиета, като всеки клиент сам избира в коя дейност иска да се включи. Дейностите  в центъра са насочени към развитие на умения за приготвяне на храна, сервиране и отсервиране, домакински умения, работа в арт ателие, изработване на ароматни ръчни свещи и сапуни и др. В разработването на социалните програми и стартиране на дейностите на Дневния център и Защитеното кафене към него, екипът на Фондация „Светът на Мария“ използва най-доброто от опита на международни партньори като „Де Пасарел България“ и „Де Пасарел Нидерландия“, EPI Швейцария (Обществени заведения за интеграция) и YAI Network (Национална мрежа за хора с увреждания) в Ню Йорк, САЩ.

С какво според вас това място е по-различно от стандартните услуги, предлагани на територията на София за хора с интелектуални затруднения?
Това, с което Дневният център е уникален, е възможността за изпробване в реална среда на трудови умения. Центърът се стреми да бъде място, където хората с интелектуални затруднения да развият своя пълен потенциал, така че да бъдат  по-независими и да се чувстват полезни.  Ако младите хора с интелектуални затруднения получат подходяща подкрепа, имат работа и собствен доход, ще бъдат с друго самочувствие и самоопределяне и околните ще ги ценят по равнопоставен и себеутвърждаващ начин.

Може ли да представим с няколко думи младите хора в Центъра – през имената, мечтите им, заниманията им?
Първите клиенти на Центъра са жизнерадостна група от хора, пълни с енергия и желание да помагат на околните. Мария мечтае да срещне любовта и да създаде семейство. Би искала да работи в Защитеното кафене, за да среща нови хора и да общува с тях.  Виктор е влюбен в градския транспорт и при възможност би подменил всички стари рейсове и тролеи  с нови и по-модерни.  Той пътува самостоятелно  и обича да посещава нови места в София. Боряна не се страхува от домакинска работа и с малко подкрепа може да сготви храна за обяд за останалите клиенти на центъра. Сутрин и вечер тя разхожда кучето си Борис. Радослав обича животните на село и се грижи за тях. При възможност би станал фермер или кмет на с. Храбърско. Всеки от клиентите е индивидуалност със свои уникални качества и мечти.

Какви са впечатленията ви – как се чувстват те, какво научават за времето, в което са в Центъра?
Първите ни клиенти се упражняват да работят в екип, да се допълват при изпълнението на работните задачи и да развиват положителните си страни. За тях времето в Центъра изглежда тече много бързо, защото в края на срещите ни никой не бърза да си ходи. Казват, че се чувстват добре и предпочитат да са заедно и да работят, вместо да бъдат по цял ден в къщи.

Какви са плановете ви за следващата година – как ще се издържа Центърът, ще има ли нови обитатели, какво още планирате за хората с интелектуални затруднения?
Пълният капацитет на Дневния център е 24 души като постепенно ще бъде запълнен. След като преминат през програмата за обучение в кулинарни умения, част от обучените хора с интелектуални затруднения ще работят в Защитеното кафене.  Надяваме се те да не се задържат прекалено дълго при нас,  а да имат и други възможности, като след време да могат да си намерят  реална работа на интегрирано работно място в кафене или хотел. Една от новите програми е свързана с възможностите за самостоятелно придвижване от вкъщи до Центъра и повишаване на мобилността на клиентите с помощта на доброволци. Планираме центъра да се издържа от стопанска дейност и, надяваме се, от 2015 г. като делегирана държавна дейност.