Борса на проекти и идеи София

14.06.2013 | Новини

Втората “Борса на проекти и идеи” в София, ще се проведе на 25 юни от 18:00 до 20:00 часа, в Централното фоайе на СУ “Св. Климент Охридски”, бул. „Цар Освободител“ 15.

Бизнес и граждански организации ще намерят възможности за сътрудничество, като обменят материали, услуги и доброволен труд.
Ползите за бизнеса от участие в Борсата са срещи с нови партньори, достъп до нови ресурси и мрежи от контакти, достигане до нови потребители, добра бизнес репутация, участие в развитието на местната общност, обществено признание.
На Борсата има само едно правило – не се говори за пари и не се търсят пари!

Борсата се реализира от фондация “Лале” в сътрудничество с Българска стопанска камара, Бизнес Парк София и Български дарителски форум, с подкрепата на Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

Целта на „Борсата на проекти и идеи” е да насърчи и улесни ефективно сътрудничество между бизнеса и неправителствените организации в България, като отчита интересите и възможностите и на двата сектора.

„Борса на проекти и идеи” е събитие, което се организира един или няколко пъти в годината, на което се „срещат” нуждите и интересите на гражданските организации и бизнеса. Борсата има за цел да стимулира и улесни търсенето и предлагането на доброволен труд, материали, стоки и услуги между граждански и бизнес организации.