Български дарителски форум обявява вътрешен конкурс за своите членове – нестопански организации – за изготвянето на Проект за популяризиране и рекламна стратегия на кампания за набиране на средства

10.01.2013 | Новини

Български  дарителски форум обявява вътрешен конкурс за своите членове – нестопански организации.

Конкурсът e за  изготвяне на Проект за популяризиране и рекламна стратегия на кампания за набиране на средства.

За победителя Български дарителски форум осигурява финансиране в размер на десет хиляди щатски долара и възможност за реализация в периода от март до май 2013г.

Целта на предоставеното финансиране е да посрещне разходи за дейности по промоция, реклама и популяризиране на кампания за набиране на средства, насочена към решаването на значим обществен проблем в социалната сфера.

Крайният срок за подаване на предложенията е 8 февруари 2013г.

За повече информация вижте прикачените файлове:

Информация за конкурса

Формуляр за кандидатстване

Бюджет