Българският център за нестопанско право съвместно с НПО портал представи Индекса за устойчивост на неправителствените организации за 2012 г.

15.08.2013 | Новини

Индексът е изработен от Американската агенция за международно развитие (USAID) в партньорство с БЦНП.

Той проследява развитието на гражданския сектор в 29 държави от Централна и Източна Европа и Азия през последните 16 години. Наблюдава състоянието на организациите, като се фокусира върху правната среда, организационния капацитет, финансовата устойчивост, застъпничеството, предоставянето на услуги, инфраструктурата и обществения престиж. Общата картина показва състоянието на гражданското общество.

През 2012г. се забелязва известно подобрение на устойчивостта на НПО в България, до голяма степен поради успешните им застъпнически инициативи. Коалициите бяха активни и имаха значително влияние през годината, а представители на сектора бяха канени да участват в различните етапи на вземане на решения.

Едно от важните постижения за укрепване на сектора е приетата вече Стратегия за развитие на гражданските организации, която се очаква да бъде реализирана и приведена в действие.

Възможностите за финансиране на НПО се повишиха с обявяването на две нови чужди дарителски програми – Българо-швейцарската програма за сътрудничество и Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство –ЕИП/Норвежки финансов механизъм.

Въпреки това тревожни остават данните по отношение на финансовата устойчивост на НПО – страната е на едно от последните места в Централна и Източна Европа, а по по ниво на организационно развитие зад България остават единствено страни като Узбекистан, Туркменистан и Беларус.