Фондация „Помощ за благотворителността в България“ (ФПББ) отново подарява рождения си ден на кауза

14.11.2013 | Новини

На 16 ноември Фондация „Помощ за благотворителността в България“ навършва 18 години. Екипът на фондацията реши отново да подари рождения си ден на кауза.

Фонд „Старт-ъп – подкрепа за млади хора в неравностойно положение за трудова реализация“ съществува от 4 години и финансира организации, които работят с младежите. През 2013 г. се осъществяват няколко нови проекта, насочени към квалифициране и развиване на уменията на такива млади хора, за да могат да намерят място на пазара на труда.

Фондът  финансира инициативи и дейности в подкрепа на младежи, които не могат да разчитат на подкрепа в семейството си, такива отгледани в институции, сираци и полусираци. Целта на подкрепата е младите хора да получат помощ за започване на самостоятелен живот и за своята трудова реализация.

Вместо обичайните подаръци (цветя, бонбони, статуетки), дарете парите (които така или иначе сте заделили) на Фонд „Старт-ъп“.