Фондация „Елизабет Костова” обявява годишния конкурс за наградата „Кръстан Дянков”

29.07.2013 | Новини

Наградата „Кръстан Дянков“ на фондация „Елизабет Костова” се връчва за превод от английски на български език на съвременен роман с висока литературна стойност. Оригиналът трябва да е издаден след 1980 г., а преводът на български език да е направен между 1 януари 2012 г. и 30 септември 2013 г.

Голямата награда „Кръстан Дянков” е в размер на 3 000 лева. От 2009 г.фондацията предоставя и една поощрителна награда в размер на 1 500 лева.

В процеса на номиниране могат да участват издатели, литературни критици, преводачи и институции, специализирани в практикуването или оценяването на художествен превод (преводачески общности, университетски катедри и др.).

Всеки номиниращ има право на не повече от 3 номинации. Предложенията ще бъдат разгледани от независимо жури от специалисти в областта на превода и художествената литература. Номиниран преводач може да бъде всеки, чийто превод отговаря на изискванията на наградата, независимо от гражданството на кандидата.
Издателството на номинираните преводи осигурява 3 броя от книгите на български език и поне 1 брой от оригиналното заглавие на английски език.

Номинации се приемат до 17.00 ч. на 30 септември 2013г. на имейл: gb.fk1718666110e@ave1718666110ilis1718666110

Церемонията по награждаването ще се проведе на 10 ноември.