Годишна конференция на Център на Европейските фондации (EFC)

12.04.2013 | Новини

На 30 май – 1 юни в Копенхаген ще се проведе годишната конференция на Център на Европейските фондации (EFC). Темите, които ще бъдат предмет на обсъждане от фондациите и техните партньори, са свързани с растящите темпове на урбанизиране в Европа, както и съпътсващите проблеми като работа, място за живеене, образование, културно наследство, мобилност, градско планиране и околна среда.Към днешна дата над половината от населението в света живее в градски условия, несъмнено поради факта, че 70% от БВП на страните се произвежда именно в градските зони. Очакванията са за нови 2 млрд. желаещи да се преселят в градовете през следващите 30 години.

Фондациите в Европа не стоят встрани от тези предизвикателства и са неразривно свързани с промените в градовете и градските зони. Тяхната независимост и положение им позволяват да инжектират много творческа енергия в разработването на по-устойчиви, социално и културно приобщаващи, конкурентоспособни градове за бъдещите поколения. В днешния европейски социално-икономически контекст са необходими все повече взаимодействия и иновации за осигуряване на ефективни действия в тази многостранна и сложна тема. Целта на годишната конференция на Центъра на Европейските фондации е да изследва в дълбочина тези въпроси, които ще бъдат дебатирани от представителите на над 500 фондации и техните партньори. В допълнение, за участниците в конференцията са организирани посещения на социални събития, както и срещи с датски фондации, които ще покажат техния модел на работа.

Регистрация на участниците