Годишно общо събрание на БДФ

10.05.2013 | Новини

На 09.05.2013 г. Български дарителски форум проведе годишното си Общо събрание при следния дневен ред:
1. Представяне, обсъждане и гласуване на отчет на Управителния съвет за дейността на БДФ през 2012 г.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на годишен финансов отчет за дейността на БДФ за 2012 г.
3. Представяне, обсъждане и гласуване на оперативен план за дейността на БДФ през 2013 г.
4. Представяне, обсъждане и гласуване на годишен бюджет за 2013 г.
5. Други.