Анализ на дарителството в България през 2013 г.

30.11.2013 | Анализи

Общата дарена сума от компании, еднолични търговци, физически лица и фондации през 2103 г. е 107,565,698 лв. Спрямо 2012 г. се регистрира спад в общия обем на даренията с близо 22%.

Компаниите са дарили 50,696,329 лв. За първи път от 5 години насам те бележат спад в инвестициите си за обществото с 24%, сравнено с предходната година.

Въпреки спада на дарените средства през 2013 г., бизнесът се опитва да поддържа своите общественозначими приоритети и сфери, като запазва проектите, които традиционно подкрепя, но намалява обема на финансиране. С над 50% се увеличава нефинансовата подкрепа (на стоки и услуги) от бизнеса. Компаниите се ползват с все по-голямо доверие в очите на гражданите по отношение на даренията, които правят, показва проучване от септември 2014 г. на агенция „Алфа Рисърч” по поръчка на БДФ, в сравнение с данни на Институт „Отворено общество“ от 2012 г.

Фондациите са дарили 50,696,329 лв. Даренията, направени от българските фондации, бележат ръст с близо 11% спрямо 2012 г. Това увеличение основно се дължи на факта, че български организации са администратори на двете междуправителствени програми – Програма за България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014 г. и Норвежкия Финансов механизъм и Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Общият обем на даренията от индивидуални дарители през 2013 г. е 5,841,072 лв. През 2013 г. се регистрира увеличение с над 17% спрямо 2012 г.

Според проучването на Алфа Рисърч, цитирано по-горе, 39% от гражданите са направили дарение през 2013 г., а от тях 68% предпочитат да дарят чрез sms. Основен мотив за подкрепа на кауза е личното отношение към конкретен проблем, както и обществената значимост на каузата. През 2013 г. отново имаше нужда дарители спешно да подпомогнат лечението на деца, поради влошената работа на Ценър „Фонд за лечение“ в периода октомври/декември. Друга спешна хуманитарна кампания след месец септември целеше облекчаването на бежанската криза. Липсва точна статистическа информация за размера на генерираната подкрепа, тъй като нито една институция, ангажирана с проблема, не събира и анализира такава. Наред с финансовата подкрепа, популярност набира доброволчеството.

Пълния текст на Анализа и резултатите оп проучването на Алфа Рисърч можете да прочетете ТУК.