Явор Попов, член на журито на фотоконкурс „Благотворителността през обектива“

30.07.2012 | Брой 15, Бюлетин

Защо се включихте в състава на журито и с какво ви спечели идеята на този конкурс?

Не бих могъл да откажа на любезната покана. Интерес предизвика и темата на конкурса, а и как фотографиите ще покажат благотворителността.

Изненадаха ли ви с нещо, фотографиите, които пристигнаха? С какво?

Изненада чак не, но все пак приятно беше, че част от участниците са се постарали и според мен се получи интересна изложба.

Имате ли някакви препоръки към участниците в едно бъдещо издание на конкурса?

Препоръките – много, много да се снима и резултати ще има).  Поздрави и бъдещи успехи!