WWF и Societe Generale Експресбанк ще си партнират в проект за възстановяване на редки видове в 10 природи парка

06.08.2012 | Новини

WWF и Societe Generale Експресбанк ще бъдат партньори в най-големия досега проект за възстановяване на редки и застрашени дървесни и растителни видове в десет от 11-те природни парка на България.

До края на 2013 г. ще се извърши залесяване с клек, върба, ясен, бяла и черна топола, липа, цер, дъб, бук, бряст на обща площ от над 20 хил. кв. м., ще се засадят редки и застрашени растителни видове като бяла и жълта водна лилия, водна детелина, рилски ревен и рилска иглика на площ от 7 хил. кв. м., ще се възстановяват характерни странджански растения като колхидски джел и тис на площ от 3 хил. кв.м., ще се опазват карстови извори в Шуменско плато, които имат голямо значение за гората и впечатляващите скални образувания в природния парк, а върху площ от 100 хил. кв.м. в Странджа ще се отгледат млади гори за висококачествена дървесина по новаторския Саарландски метод, използван от немските лесовъди, който съчетава опазването на горските местообитания с най-щадящите природата техники за добив на дървесина.

Проектът на WWF и Societe Generale Експресбанк обхваща природните паркове Витоша, Златни пясъци, Русенски Лом, Шуменско плато, Българка (край Габрово), Персина (край Белене), Врачански Балкан, Рилски манастир, Сините камъни (край Сливен) и Странджа.