Стартира програма за подкрепа на НПО на стойност 11,8 милиона евро

10.09.2012 | Новини

На 12 септември в Министерски съвет ще бъдат представени програмите за България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014 г. и Норвежкия Финансов механизъм.

Сред първите одобрени програми е програмата за неправителствените организации, която е част от прилагането на Финансовия механизъм на ЕИП. Тя е на обща стойност от близо 11,8 милиона евро, осигурени от страните донори Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Средствата ще бъдат използвани за подкрепа на неправителствени организации, укрепване на техния капацитет и увеличаване на приноса им за постигане на социална справедливост, демокрация и устойчиво развитие. Най-малко 10 процента от ресурсите на програмата ще бъдат насочени към подкрепа на младежки проекти и инициативи.

В рамките на НПО програмата, чието изпълнение ще продължи до 2016 г., ще бъдат организирани три отворени конкурса за набиране на проектни предложения в следните четири направления:

  • Демокрация, човешки права и добро управление;
  • Социално включване и овластяване на уязвими групи;
  • Устойчиво развитие и опазване на околната среда;
  • Изграждане на капацитет за НПО.

Набирането на проектни предложения по първия открит конкурс в рамките на програмата се планира да започне през януари 2013 г. Операторът на програмата за НПО в България, Институт „Отворено общество“- София в партньорство с фондация „Работилница за граждански инициативи“, ще организира официално откриване на програмата през ноември 2012 г., на което пред представители на НПО сектора и широката общественост ще бъдат подробно разяснени приоритетите и механизмите за кандидатстване, както и възможностите за създаване на потенциални партньорства с организации от страните донори.

Финансовият механизъм на ЕИП има за цел да допринесе за намаляване на икономическите и социалните различия в рамките на Европейското икономическо пространство, както и да задълбочи двустранните отношения между страните донори – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн – и страните, получаващи подкрепа, сред които е България.