На 15 февруари ще се проведе публична лекция на тема „Резилиансът”

08.02.2012 | Новини

Лектор ще бъде Борис Сирилник, невропсихиатър, учен с международна известност и един от създателите на подхода „резилианс”, преподавател в университета в Тулон, Франция.

Организатори на събитието са УНИЦЕФ България, Катедра „Социална педагогика и социално дело”, ФНПП на СУ ”Св.Климент Охридски” и Френски Институт в България.

Темата разглежда способността на индивида (детето) или социалната система да се развива и израства в много трудни условия, както и изграждане на механизмите за защита, устойчивост, планиране в перспектива през целия живот във взаимодействието между човека (или социалната система) и неговото обкръжение.

Лекцията ще се състои от 17:00 ч., Нова конферентна зала на СУ”Св.Кл.Охридски”.
Осигурен е симултанен превод от френски език.