Първо официално проучване-класация „Най-големи корпоративни дарители сред търговските вериги“

19.10.2012 | Новини

Български дарителски форум и списание „Регал” в рамките на конференцията Retail in Detail 2012 „Битката за купувача“ представят резултатите от първото официално Проучване – класация  „Най-голям корпоративен дарител сред търговските вериги – 2011г.”

Събитието ще се състои на 25 октомври от 16:30- 18:00 часа, в „Кемпински хотел Зографски София“.

Проучването цели да отличи  и стимулира най-големи дарители сред търговските вериги и да промотира и поощри принципите на отговорно дарителство. То се провежда сред 15-те търговски вериги, класирани като най-големи по оборот в „Капитал 100“.

Методологията за „Най-големите корпоративни дарители сред търговските вериги“ е разработена въз основа на методологията  на европейския конкурс „Най-голям корпоративен дарител“. Тя е създадена в рамките на проект CEENERGI и прилагана в Централна и Източна Европа от дарителските форуми в Чехия, Словакия, Полша, Унгария, Русия и Украйна. На територията на България методологията се прилага от „Български дарителски форум“ през последните седем години.

„Най-големите корпоративни дарители сред търговските вериги“ събира, обработва, проверява и класира данни за финансовите дарения и финансовата стойност на дарените стоки, време и услуги.

Категории

Топ 3 по обем на финансови дарения

Наградата се връчва на първите три компании, направили дарения с най-голяма финансова стойност през 2011 г. В общата сума следва да се включват само дарения, направени към легитимни получатели (НПО, публични институции, хора с увреждания и други според смисъла на Закона за облагане доходите на физическите лица и Закона за корпоративното подоходно облагане) чрез легитимни механизми (договор за дарение, свидетелство или протокол за дарение) и за допустими каузи, които не са свързани с търговската дейност  на компанията. (По определение, прието от форумите и асоциации на благотворителни организации в САЩ и Европа, професионалният спорт и дейности, които генерират приход, не могат да бъдат считани за легитимни за конкурса. Това включва публични концерти и други събития с определена такса вход).

Топ 3 по нефинансови дарения

Наградата се връчва на първите три компании, направили материални и други нефинансови  дарения с най-голяма стойност през 2011 г. Това включва дарения на стоки, материали, безвъзмездно предоставена рекламна площ, техника и др. В тази категория не се включват даренията на доброволен труд от страна на служителите на компанията, които се отчитат в отделна категория.
В общата сума следва да се включват само дарения, направени към легитимни получатели (НПО, публични институции, други) чрез легитимни механизми (договор за дарение, свидетелство или протокол за дарение) и за допустими каузи.