Програма „Витамина“ на Българска Хранителна Банка

17.10.2012 | Новини

От тази седмица Българската хранителна банка (БХБ) започва програма, която ще осигурява здравословна храна на деца и младежи, които живеят в бедност и не получават ежедневно достатъчно пресни плодове и зеленчуци.
Програмата се нарича “Витамина” и ще се реализира с финансовата подкрепа на Societe Generale Експресбанк, която е един от основните дарители на Българска хранителна банка.

За осъществяване на програмата БХБ ще организира пункт за събиране на дарена храна на тържището за плодове и зеленчуци в кв. Слатина в София. Два пъти седмично с помощта на доброволци БХБ ще събира, сортира и инспектира за качество пресните плодове и зеленчуци, които ще бъдат дарявани от търговците в тържището. Още същия ден свежата продукция ще бъде доставяна на дневни центрове, защитени жилища и други програми, предоставящи ежедневни услуги на деца и младежи без родители, от уязвими групи или в
риск от социално изключване и бедност.

“Това е първата подобна програма, която ще реализираме откакто функционира Българска хранителна банка и може би най-важната, защото 47% от децата у нас живеят в бедност и по данни на Евростат това е най-високият процент спрямо всички деца в ЕС,” обяснява Мая Калчева, изпълнителен директор на БХБ.
“Децата, които живеят в крайна бедност нямат достъп до балансирано и здравословно хранене. Едновременно с това всеки ден огромно количество пресни плодове и зеленчуци остават непродадени на тържищата и търговците на едро не могат да ги реализират по друг начин. Ние ще събираме свежата продукция, която не може да остане за следващия ден и в рамките на няколко часа ще я раздаваме на организации, които още същия ден ще хранят нуждаещи се деца и младежи” обяснява Калчева.
Логистичните и административни разходи по програмата се финансират от Societe Generale Експресбанк, която е партньор на БХБ още от създаването й през март тази година.