Програма „Стипендии“ на ФРГИ

04.07.2012 | Новини

ФРГИ обявява началото на Програма „Стипендии“. Основна цел на програмaта е да подкрепи младежи в неравностойно положение (отглеждани от самотни родители, приемни семейства или специализирани институциии) да развият уменията си и да реализират потенциала си в избраната от тях професионална област, както и да им осигури професионално развитие чрез стаж, а на по-късен етап и възможност за работа по специалността.

Програмата е в отговор на сериозните препятствия пред образованието на
младежите в неравностойно положение. Те са лишени от възможността за добра
професионална реализация именно поради бедност. Не съществуват много
възможности за подкрепата им извън традиционните и недостатъчни социални
помощи, осигурени от държавата. Същевременно примерите за младежи, които се
опитват да успеят със своите собствени усилия, не са много и не се популяризират достатъчно.

Програмата е уникална за страната с няколко неща:

Средствата се осигуряват дългосрочно от Първа инвестиционна банка.
Избраните студенти получават стипендия в продължение на 3 (три) години – втори, трети и четвърти курс от бакалавърската си степен. Това е първата и единствена в страната толкова дългосрочна подкрепа.

Ангажиментът на дарителите е не само в осигуряването на средства за стипендиите. Дарителите се ангажират с осигуряване на стаж и впоследствие с евентуално
наемане на работа.

Стипендията предоставя и определена сума (500 лева) годишно за закупуване на учебници и специализирана литература.

Получателите на стипендията се определят на конкурсен принцип, като най-важните критерии са много добрият успех на кандидатите и мотивацията им за
професионална реализация. За стипендия могат да кандидатстват лица, които:

 • Са сираци или полусираци, отгледани от роднини
  или в различни институции;
 • Учат икономическа специалност във висше учебно
  заведение или специалност, която има приложение във финансова институция;
 • Успешно са завършили първи курс на бакалавърската
  си степен;
 • Имат успех не по-нисък от 4.50 в края на първата
  година;
 • Могат да убедят независимо жури в силната си
  мотивация да се развиват професионално в областта на икономиката, финансите и човешките ресурси.

Един кандидат може да получи:

 • Стипендия в размер на 200 лева месечно за трите
  академични години на бакалавърската си степен (30 месеца), общо 6000 лева;
 • Еднократно в началото на всяка академична година
  500 лева, общо за трите години 1500 лева, за закупуването на учебници и
  литература;
 • Еднократен стаж в Първа инвестиционна банка;
 • Възможност за работна позиция след завършване на
  своето обучение.

Кандидатстването е до 15 октомври 2012 година. Повече информация може да намерите на http://www.rabotilnicata.bg/.