Фондация Лале връчи наградите „Проект на годината 2011”

30.03.2012 | Новини

Фондация Лале връчи традиционните награди „Проект на годината 2011” за неправителствени организации, работещи в социалната сфера. Победителите в конкурса тази година станаха известни на официална церемония на 29 март в Камерна зала „България”.

От общо 31 кандидатствали проекта бяха отличени 3:

Проект „Ранна интервенция за предотвратяване изоставянето на деца с увреждания” на Фондация „Карин дом” от Варна.

Проект „Мрежата „Родители за контакт”, изпълняван от Асоциация на деца с вродени лицеви аномалии и техните родители – АЛА, гр. Пловдив.

Проект „Нека по-добре да защитим и да се погрижим за здравето на нашите деца, живеещи по поречието на река Дунав” на Асоциация на дунавските общини „Дунав”.