Състоя се пресконференция за нуждата от закон за доброволчеството

18.07.2012 | Новини

Представители на граждански организации дадоха пресконференция, на която посочиха, че доброволците в България са 72 527 (по данни на НСИ) за 2010 г., но трудът им нито е регламентиран ясно в Закона за защита при бедствия, нито са предвидени форми на признание и стимулиране.

НПО-секторът настояват да се приеме Закон за доброволчеството, който да гарантира правата и задълженията на доброволците, начините на обучението им, задълженията на работодателите, които са във взаимоотношения с тях, застраховането на труда им и др. Засега обучението и оборудването за доброволческия труд се финансира предимно от неправителствени организации, но възможностите за това вече намаляват, предупредиха от тях.

Проектозакон, който да регламентира този труд, създаден от работна група от представители на нпо и държавни институции, вече половин година е в Министерство на културата.