Покана за домакини на пътуващата фотоизложба „Благотворителността през обектива“ 2012

25.07.2012 | Новини

Български дарителски форум  и Фондация „Помощ за благотворителността в България“обявяват конкурс домакини на ПЪТУВАЩАТА ФОТОИЗЛОЖБА
„БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА ПРЕЗ ОБЕКТИВА“ – 2012

Целта е популяризиране на благотворителността, дарителите, организациите и дарителските каузи.

Какво осигуряват организаторите:
Организаторите на фотоконкурса, БДФ и ФПББ, осигуряват транспорт на изложбата до мястото, където ще бъде експонирана, и обратно в София (или до следващото място-домакин).

Какво се очаква от домакините:
Търсим домакини, които могат да осигурят адекватно изложбено пространство и организират съпътстваща програма (примери има в Заявката).

Колко дълго може да гостува изложбата на едно място:
Фотоизложбата може да гостува две до три седмици в една община.

Кой може да кандидатства: неправителствени организации, общински и областни администрации.

Как: Кандидатите попълват заявка и я изпращат на адрес moc.l1713724622iamg@1713724622vitke1713724622bogal1713724622b1713724622.

Срок на конкурса: Текущ, 1 август – 26 октомври 2012

Критерии за избор на домакини:

При желание на няколко домакини да организират изложбата в едно и също време, водещи в избора ни ще бъдат следните критерии:
• сигурността на изложбата
• мащаба на аудиторията, пред която ще бъде представена
• качество на съпътстващата програма и до каква степен води до постигане на целта
• достигане до различни обществени и възрастови групи
• качеството на медийните събития
• очакваните ефекти върху местната дарителска общност, формалните и неформални граждански групи и организации

За контакт:
За въпроси и допълнителна информация: Елица Баракова, (02) 9811901, 0888957513

МОЛЯ, ИЗТЕГЛЕТЕ:

Покана „Домакин 2012“

Заявка „Домакин 2012“