Подпомагане на възрастните хора е един от приоритетите в социалната програма на Аурубис България на територията на общините Пирдоп и Златица

02.05.2012 | Брой 14, Бюлетин

Георги Николов, генерален секретар, Аурубис България АД

Георги Николов заема позицията генерален секретар на Аурубис България, третата по големина компания в страната. Той има магистърска степен по „Право” от СУ „Св. Климент Охридски”. Стартира кариерата си през 1992 г. като правен съветник в Химкомплект Инженеринг. В периода 1993 – 1998 г. заема подицията главен юристконсулт в Булгартабак, а от 1998 г. до днес работи за медния производител в близост до гр. Пирдоп, понастоящем с името Аурубис България, където преминава през различни позиции и е пряко ангажиран със социалната политика на компанията. Член е на управителния съвет на Българската асоциация на металургичната индустрия, както и на Средногорие клъстър. Женен, с две деца.

Какви са инициативите, чрез които подпомагате възрастните хора на територията на Пирдоп и Златица?

През годинити ние сме реализирали и продължаваме да
реализираме поредица от проекти, сред които са: разширение, цялостно оборудване и оклиматизяване  на сградата на пенсионерския клуб в Пирдоп;  оборудване и оклиматизяване на пенсионерския клуб в Златица; оборудване и локално парно отопление на пенсионeрски клуб в с. Петрич; ремонтиране и оборудване на пенсионерския клуб в с. Душанци и т.н. Компанията подпомага организирането на  инициативи, свързани с чествания и празници на възрастните хора, финансира екскурзии в страната. Една от основните ни задачи е регулярно да ги информираме за дейността на компанията, като им предоставя информационни материали, презентации и др. С откриването на информационните центрове на Аурубис България се създадоха и допълнителни възможности за подпомагане на пенсионерите, сред които е наскоро проведения
безплатен компютърен курс, в който 39 пенсионери получиха базисни знания за работа с компютър. Курсът приключи с дарение на компютри за пенсионерските клубове. Същевременно, ние подпомагаме приоритетно и възрастни хора с увреждания –на територията на община Пирдоп оперира общинско предприятие за хора с увреждания „Пролет ЕООД“ , в което работят около 35 души.

Кмпанията подпомага развитието на дейността на предприятието,  като финансира изработването на машина запроизводство на хартиени торбички. За подпомагане логистиката на тяхната
неотдавна дарихме автомобил, Компанията финансира и почивки на работещите в предприятието в град Хисар.

Как решавате коя идея в тази сфера да подкрепите? Свързана ли е непременно с ваши бивши служители?

Голяма част от членовете на клубовете, които наброяват общо около 900 души, са бивши служители на компанията и това не е маловажно.
Те са хора, прекарали по-голяма част или дори целия си трудов стаж в
предприятието. За тях е изключително вълнуващо да продължават да има досег с нас, да научават новини от компанията, активно да се включват в проекти.
Разбира се, ние не ги разделяме от останалите възрастни хора, които също са много активни и заинтересовани от дейността ни.

Получавате ли обратна връзка – как се чувстват те, оценяват ли
грижата, която се полага за тях, самите те какво
дават на обществото?

Обратната връзка е много позитивна – най-често тя ни е предадена директно, понякога идва от страна на техните деца или внуци, което е чудесно. Възрастните хора са част от обществото и за Аурубис те са една от целевите групи – били те бивши служители или не. Със своя опит и познания те винаги имат какво да върнат на обществото, самият факт, че са активни и се включват в опознаване на нови технологии и Интернет е доказателство за това.