Наградиха неправителствените организации, изготвили най-добър бизнес план

17.02.2012 | Новини

На 16 февруари бяха обявени резултатите от конкурса за най-добър бизнес план на неправителствена организация. Конкурсът е организиран от Български център за нестопанско право и Фондация ПАЦЕП по проект „Стопанската дейност: скритият потенциал за нестопанския сектор в България“ и подкрепен от Фондация „Америка за България“.

Сред 58 кандидати от цялата страна бяха избрани 38, които да преминат специализирани обучения за бизнес планиране. Четиринадесет от организациите подготвиха свои бизнес планове, от които седем бяха избрани да представят своите идеи пред специална комисия.

Журито отличи с една първа и две втори награди следните бизнес планове:
1-ва награда (10 000 лв., участие в едногодишна менторска програма за мениджъри и предприемачи „Top class“ и възможност за допълнително набиране на средства чрез интернет портала zadrujno.bg.) печели

 • Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ)
БАЛИЗ е сдружение на хората с интелектуални затруднения, на техните семейства и техните приятели. Бизнес идеята на БАЛИЗ е за създаване на Уеб приложение за индивидуално планиране за лица с интелектуални затруднения. Уеб приложението е инструмент за създаване и поддържане на индивидуално досие с непрекъснато актуализираща се информация за всеки ползвател. Софтуерният продукт ще спестява усилията от работата с множество документи и винаги ще бъде достъпен за всеки от специалистите чрез интернет.

2-ра награда (6 500 лв.) печелят:

• Гражданско сдружение „Алтернатива 55″. Мисия: засилване ролята на жените в развитието на гражданското общество и подпомагане на уязвимите групи хора в региона на Стара Загора.  Стопанската дейност е насочена към създаване и развитие на регионален Ресурсен център по проблемите на аутизма в Ст. Загора. Той ще предлага обучение, информиране и консултиране на родители и специалисти от региона за ранната диагностика, психологическата и социална рехабилитация и терапия при деца с аутистичен синдром.

• Фондация „Бетел България“. Мисия: подпомагане на социално изолирани групи от хора – зависими, бездомни и др. Стопанската дейност подкрепя мисията на фондацията в посока на трудова терапия чрез изработване и реставрация на старинни мебели.