Наближава крайният срок за номинации за Наградата „Кръстан Дянков“

13.09.2012 | Новини

Наградата „Кръстан Дянков“ на фондация „Елизабет Костова” се връчва за превод от английски на български език на съвременен роман с висока литературна стойност. Оригиналът трябва да е издаден след 1980 г., а преводът на български език да е направен между 1 януари 2011 г. и 17 септември 2012 г.
Наградата е в размер на 3 000 лева. От 2009 г. насам, фондацията предоставя и една поощрителна нарада в размер на 1 500 лева.

Номинации се приемат до 17 септември 2012.

В процеса на номиниране могат да участват издатели, литературни критици, преводачи и институции, специализирани в практикуването или оценяването на художествен превод (преводачески общности, университетски катедри и др.).
Всеки номиниращ има право на не повече от 3 номинации. Предложенията ще бъдат разгледани от независимо жури от специалисти в областта на превода и художествената литература. Номиниран преводач може да бъде всеки, чийто превод отговаря на изискванията на наградата, независимо от гражданството на кандидата.

Формулярът за номиниране ще откриете на сайта на фондацията.

Церемонията по награждаването на победителите ще се проведе през втората половина на месец ноември.

Наградата се осъществява с подкрепата на фондация „Америка за България” и на Lois Roth Endowment.