На национална конференция младите хора ще отстояват правото си да участват при формирането на политики за промените в климата

22.11.2012 | Новини

На 23 ноември 2012 г. от 9.30 ч. в хотел Експо в София ще се проведе Национална конференция за промените в климата и правото на участие на децата и младите хора в процесите на вземане на решения.
Гости на събитието ще бъдат евродепутати, представители на Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на околната среда и водите, Държавната агенция за закрила на детето.
Конференцията е заключителното събитие в рамките на международния проект „Make the Link – Climate еxChange” и има за цел да стимулира детското и младежко участие в процеса на вземане на решения. Чрез събитието ще се създаде платформа за дебат между младите хора и политиците, и лицата, овластени да вземат решения. По време на конференцията ще бъде представена младежка декларация, внесена в Европейския парламент за правото на младите хора да участват при формирамнето на политики за промените в климата.
В България, през периода 2010-2012 г. в работата по проекта се включиха пряко над 3000 деца и младежи, и повече от 100 учители от 8 града в страната и посланието ни за младежкото участие и промените в климата достигна до над 22000 човека. Младите хора и техните учители преминаха обучения за гражданско участие при вземане на решения, разработваха свои еко инициативи и ги изпълняваха.
Фондация „Партньори-България” работи от 1998 г. в подкрепа на държавата, институциите и различни обществени групи за съгласуване на интересите им и в подкрепа на демокрацията. Международният проект на организацията се финансира от Европейската комисия и се изпълнява в партньорство с организации в още 5 държави (Великобритания, Холандия, Кения, Малави и Сенегал).