Мотивите ми да дарявам винаги са били лични

24.01.2012 | Брой 13, Бюлетин

Владилен Миланов е адвокат, занимава се с корпоративно право. Подпомага решаването на проблеми, свързани с репродуктивните трудности в семействата, както и деца със специални потребности. Инвестира още в каузи, свързани с националната идентичност.

Мотивите ми да дарявам винаги са били лични. Правил съм и правя дарения в няколко посоки: в полза на Българската православна църква (по-конкретно за изграждане на православен храм в община Кирково), защото стремежът ми да подпомогна укрепването на българската национална идентичност в район, населен предимно с мюсюлмани; както и в полза на фондации за подкрепа на деца с проблеми в развитието. Желанието ми да бъде даден шанс на такива деца да станат пълноценни членове на обществото. Дарявам и полза на фондация „Искам бебе”. Убеден съм, че освен за подобряване на качеството на образование и живот следващите поколения, трябва да положим максимални усилия за увеличаване на броя на децата, които се раждат в България.

Аз лично не виждам някакви особени трудности, ако си решил да бъдеш дарител в България. Не намирам за необходими никакви законодателни промени в тази насока. По мое мнение лобирането за специално законодателство в тази насока преследва комерсиални цели.