Михаил Михов – победител в категория „Благотворителност и екология” с фотографията „Доброволци за Ехо”

30.07.2012 | Брой 15, Бюлетин

За конкурса разбрах от Любомир Попйорданов, управител на туристическа фирма Одисея-ин, където и аз работя.

Аз самият съм участвал в множество доброволчески инициативи, които са ми доставяли огромно удоволствие и в които съм срещал много приятели. Бих искал този вид труд да се увеличава, да се организират все повече подобни инициативи, които да бъдат оповестявани в общественото пространство.

Досега съм участвал в различни работни лагери: почиствания на защитени територии, подпомагане на хижи, изграждане на екологични съоръжения, почистване на плажове, изграждане на хранилки и платформи за птици. Снимал съм каквото съм могъл, а избраните снимки са комбинация от информационна и художествена стойност със сравнително добри параметри на самата снимка.

Този фотоконкурс ми показа, нещо, което вече за себе си бях видял като процес – доброволчеството може да бъде практикувано и в много социални аспекти, а не основно в екологични или природосъобразни, в каквито аз предимно участвам.