Среща на членовете на БДФ с Ричард Хамилтън – директор Глобално гражданство и политики в KPMG

24.09.2012 | Новини

БДФ организира среща на своите членове с един много интересен човек и
професионалист – Ричард Хамилтън.

В момента той е Директор Глобално гражданство и политики в KPMG, където
(с малко прекъсване) работи от 2006 г.

През изминалата 2011 г. Ричард се присъедини към Кралската фамилия и е
стратегически съветник на Принца на Уелс във връзка с благотворителната
му дейност.

Той ще разкаже повече за успешните модели на ефективното
взаимодействие между държавата и дарителите.

Ричард идва тук за конференцията на Фондация „Работилница за граждански
инициативи“, посветена на местното дарителство,
която ще е състои на
2-ри октомври.

Срещата на Ричард Хамилтън с членовете на БДФ ще бъда на 1-ви октомври
(понеделник) от 16.00 часа, във галерия „Фотосинтезис“, бул. „Васил Левски“, № 57, 2-ри етаж  – http://magazin.photosynthesis.bg/art-center.html