1000 Balkan Charity Challenge е пример за съчетаване на благотворителната идея с насърчаването на здравословния начин на живот

04.12.2012 | Брой 17, Бюлетин

Екип „Корпоративни комуникации” – Уникредит Булбанк

Защо УниКредит Булбанк застана зад инициативата?

УниКредит е социално-отговорна компания, която подкрепя много инициативи и благотворителни проекти. За нас е изключително важно да подкрепяме развитието на местните общности и заставането ни зад маратона целеше, както да насърчи здравословния начин на живот, така и да популяризираме множество каузи, които заслужават подкрепата на обществото и бизнеса.

Как бяха избрани каузите, които решихте да подкрепите?

Каузите, свързани с България, са предложени и администрирани от нашия партньор Фондация „Помощ за благотворителността в България“. Сред тях са Дневен център за деца с увреждания „Св. Мина“, стипендии за сираци и полусираци с отличен успех и домът за възрастни хора и дневен център „Александровска” (Банкя). Голяма част от тези каузи се подкрепят и от нашите служители в ежегодната Дарителска програма на банката.

Бихте ли споделили някаква интересна фактология около маратона?

Близо 80 души са бяха записали за участие в благотворителния маратон “1000 Balkan Charity Challenge” от Букурещ до София и обратно. Най-възрастният участник беше на 63 години, а най-младият на 24 години. Цялото разстояние от 1000 км. изминаха шест мъже и една дама. Сред състезателите беше и инициаторът на маратона – главният финансов директор на УниКредит Тириак банк, Станислав Георгиев.

Смятате ли да превърнете инициативата в ежегодна?

УниКредит Булбанк всяка година провежда и подкрепя множество социално-отговорни инициативи. Някои от тях са част от Националната зелена програма на УниКредит Булбанк, други подкрепят спорта. “1000 Balkan Charity Challenge” е пример за това, как може успешно да се съчетае благотворителната идея с насърчаването на здравословния начин на живот.

Каква е равносметката след финала на дуатлона?

Към 20 ноември, когато маратонците финишираха в Букурещ, беше събрана сумата от 6500 евро. Набирането на средства обаче продължи до 30 ноември и резултата чисто финансово е – 10 497 евро. Маратонът обаче допринесе много и за популяризирането на самите каузи сред местното население, тъй като става въпрос за различни проекти в България и Румъния. Така че се надяваме подкрепата за тях да продължи и след края на маратона.