Лимитът за лечение на деца трябва да отпадне

08.03.2012 | Новини

За това настояваме Инициативата „Спаси, дари на…”, БДФ, Център за защита правата в здравеопазването, Национална мрежа за децата и Фондация „Помощ за благотворителността в България”, както и родители на деца, които имат нужда от неотложно лечение в чужбина.

На пресконференцията, която се състоя на 8 март, организациите остро осъдиха лимита от 180 000 лв. за лечение на дете, наложен на Център „Фонд за лечение на деца“ с постановление на Министерски съвет от 15 юли миналата година.

Поводът организациите отново категорично да настояват за отмяна на ограничението, е смъртта на 6-месечната Мерве Джебир (чиито родители не успяха за кратък срок да наберат недостигащите 16 000 евро над лимита, поставен от МС) и реалната опасност пред следващите деца, които ще се нуждаят от спешно скъпоструващо лечение.

От момента на въвеждане на лимита през юли миналата година до днес, три деца са били поставени в риск, заради необходимост да се провеждат дарителски кампании – Силвия на 8 месеца, Влади на 4 год. и Мерве на 6 месеца. И ако в първите два случая дарителите бяха по-бързи от болестта, то малката Мерве и родителите й нямаха този късмет.

За какво настояваме?

Незабавното и безусловно отменяне на Постановление № 195 от 15 юли 2011 год., с което ограничението от 180 000 лв. на дете в рамките на календарна година беше въведено.

Какви са аргументите ни?

Лимитът не е правно обоснован – нарушава гарантирания по Конституция достъп до здравеопазване, противоречи и на редица други международни документи, между които Конвенция за правата на детето и Европейска харта за правата на пациента;

Лимитът противоречи на медицинската логика – за лечение в чужбина се предлагат само деца, за които всички възможности у нас са изчерпани. Техните случаи обикновено са тежки и спешни;

Лимитът няма финансово основание – за осем месеца, от три скъпи случая „благодарение” на лимита Фондът е спестил само 105 000 лв. – около 1% от отпуснатите през 2011 год. за лечение на деца. Сметката показва, че определеният за 2012 год. бюджет от 5,4 млн лв ще бъде изчерпан в средата на годината, без значение има ли или не лимит на отпусканите средства;

Лимитът противоречи на хуманността – той дискриминира тези, които нямат или не успеят достатъчно бързо да съберат недостигащите средства.

Какво сме предприели?

Петиция-протест в подкрепа на искането ни за отмяна на лимита, публикувана на сайта www.save-darina.org;

Открито писмо до премиера Бойко Борисов, вицепремиера и финансов министър Симеон Дянков, здравния министър Стефан Константинов;

Жалба в Комисията за защита от дискриминация, чието първо разглеждане ще се състои на открито заседание на комисията на 18 Април;

Ще подпомагаме родителите да потърсят съдебна отговорност от Министерството на зравеопазването и да внесат жалби във ВАС

Какво предлагаме с цел оптимизиране разходите на Фонда, без това да става за сметка на децата?

Консумативите за лечение на ортопедични и неврологични заболявания да бъдат включени в съответните клиничните пътеки и заплащани от НЗОК. В момента 10% от бюджета на ЦФЛД финансира подобни изделия и медицински консумативи;

Официални споразумения между българското Министерство на здравеопазването и съответните чужди министерства – така лечението на български деца в големите медицински центрове в Европа ще е по цени, по които се лекуват гражданите на съответната държава-член на ЕС.

Разходите за лечение, за което у нас съществува клинична пътека, да бъдат финансирани без изключения от НЗОК чрез издаване на формуляр за планово лечение в ЕС (Е112/S2).

Да се подпомогне на държавно ниво дейността на ЦФЛД по насърчаване на дарителството.