Конкурс за Доброволческа инициатива 2012

18.09.2012 | Новини

Фондация Лале и Национален Алианс за Работа с Доброволци обявяват конкурс за най-добри доброволчески инициативи в България през 2012 г.– Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията.

В конкурса са поканени да участват всички, които през настоящата 2012 г.  реализират доброволческа инициатива, насочена към активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията в България без значение от мястото и време на реализация на инициативата, цел и начин на организация, източници на финансиране, брой и възраст на доброволците.

Представените инициативи ще бъдат оценени по резултатите, значението за хората в общността; какви и колко хора са участвали; значението на инициативата за развитието на екипа на организацията и доброволците; финансова ефективност.

Най-добрите проекти ще бъдат излъчени от жури в състав Ива Рудникова, главен редактор Капитал Light; Иван Станчов, основател и председател на УС на Фондация Карин дом; Ингрид Шикова, ръководител „Катедра Европеистика”, СУ „Климент Охридски” и посланик на Европейската година на активния живот и солидарността между хората и Бойко Станкушев, член на УС на БНТ.

Инициативи могат да бъдат номинирани от организации и лица.
Формулярът за представяне може да бъде изтеглен от Интернет страницата на Фондация Лале или получен по електронна поща след заявка.
Номинации се приемат до 31 октомври 2012 на ten.n1714033040oitad1714033040nuofp1714033040ilut@1714033040ofni1714033040 или по обикновена поща на адрес: Фондация Лале, ул. Река Осъм 1, an. 2, София 1124.

Пълният списък на номинираните инициативи ще бъде представен в Интернет страниците на Национален алианс за работа с доброволци и Фондация Лале.

Наградите ще бъдат връчени на публична церемония през декември 2012 година.