Конференция „Местното дарителство – наливаме ли от пусто в празно?“

17.09.2012 | Новини

Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) задава въпроса къде свършва ролята на държавата и местната власт и къде започва ангажимента на гражданското общество в полето на местното дарителство.

Конференцията „Местното дарителство – наливаме ли от пусто в празно?” ще създаде условия за дискусия между представители на централната и местната власт, лидери на бизнес асоциации, крупни индивидуални дарители и обществени фондации. Фокусът е върху потенциалното взаимодействие между тях като фактори за развитието на филантропията и максималните ползи от това в българския контекст.

В допълнение, конференцията ще представи иновативни модели за трайно ангажиране на граждани в полето на стратегическата филантропия като „дарителски кръг” и ще запознае широката публика с модела „обществени фондации”, които работят за развитие на местното дарителство в над 10 населени места у нас.

Събитието ще се състои на 2 октомври 2012 г. в зала „Сердика“ на Гранд Хотел София от 9:30.

Входът е свободен, но след предварителна регистрация чрез е-мейл. В случай че желаете да присъствате, моля изпратете името, организацията и информация за контакт на gro.g1714058438b-fic1714058438w@fic1714058438w1714058438  до 26 септември 2012 г.

Чрез това събитие ФРГИ предлага друг поглед към филантропията, който все още не е твърде популярен у нас – поставя фокуса върху индивидуалната инициатива и обединяването на съмишленици за финансиране на проекти за развитие, които не дублират основните социални приоритети. Филантропията може да осигури гъвкав ресурс за финансиране на непопулярни и иновативни проекти, които стимулират прогреса, създават нови модели на мислене и подобряват отношенията в общността и обществото като цяло. Защото едно общество се променя, когато в него съществуват източници на подкрепа за различни и често взаимно-противоречиви гледни точки към развитието.

Очаквайте скоро програмата на събитието!