Третата дарителска кампания на Райфайзенбанк „Избери, за да помогнеш“ 2011 г. набра 387 102 лева

01.02.2012 | Новини

Средствата са от дарения на служителите на Групата Райфайзен и банката, която за всяко направено лично дарение е добавила по 100 лв., както и от дарения, постъпили директно по сметките на организациите, и дарения чрез SMS.

Кампанията се проведе в периода ноември 2011 г. – януари 2012 г. и подкрепи 22 проекта в областите Здравеопазване, Социална сфера, Опазване на околната среда, Култура и образование. Както и при предходните две издания, близо 70% от сумата е за здравни проекти.

Най-много средства събра проектът на Клиниката по детски болести и детска кардиология към Националната кардиологична болница за закупуване на респиратор на детската сърдечна реанимация (88 831 лв.), следван от проекта на Пирогов за закупуване на лапароскоп за детската коремна хирургия (70 204 лв.) и от проекта на Фонда за лечение и рехабилитация на деца със заболявания на централната нервна система, ендокринни, генетични, психични и други болести (69 148 лв.).

267 служители на Групата Райфайзен направиха дарения за каузи по свой личен избор, които предварително не бяха включени в индикативния списък на кампанията, като набраните средства от тези проекти възлизат на 31 367 лв.

Служителите подкрепиха 6 каузи на организации, работещи на местно ниво и развиващи важни за съответния регион проекти, като най-много средства събра проектът на болница „Св. Марина“ във Варна за лечение на деца с хематологични и онкологични заболявания (19 808 лв.)

В третата дарителска инициатива „Избери, за да помогнеш“ своите лични дарения направиха 2 897 служители на Групата Райфайзен в България. Заедно с добавените от банката 100 лв. за всяко дарение на служител, общата сума, набрана от банката и служителите й възлезе на 361 385 лв.

Сайтът на инициативата izberi.rbb.bg остава активен и след публичното отчитане на резултатите от третото издание на „Избери, за да помогнеш”, като на него ще се поместват отчетите на организациите, включени в кампанията, за това как са изразходвали дарените средства.