Българската хранителна банка разпредели 30 тона храна за първия месец от дейността си

08.08.2012 | Новини

Българската хранителна банка е получила 30 тона храна на стойност 130 хиляди лева само през първия месец от дейността си. Храната е разпределена сред социални слаби българи в София, Пловдив и Пазарджик.

Марина Бракалова, изпълнителен директор на Българска хранителна банка, съобщава, че от регистрирането на банката преди 6 месеца, 12 партньорски организации в София получават регулярно храна, а 18 компании от страната са дарявали хранителни продукти поне веднъж.

Все още проблем пред функционирането на системата е въпросът с плащането на ДДС върху даренията в страната ни, което прави по-евтино унищожаването на продукцията, отколкото даряването й. „На практика дарителите са международни компании, които имат такава практика и в други държави“, коментира директорът на банката Марина Бракалова.

Партньори на хранителната банка са Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Societe Generale Експресбанк, чиито служители са сред първите дарители на организацията. Повече от 85% от служителите на банката се включват в инициативата.

Българската хранителната банка е неправителствена организация, основана  върху система за събиране на храни, които се разпределят между финансово затруднените хора. За целта производителите и търговците даряват на организацията продукти с нарушен търговски вид, които не могат да се пласират на пазара, или такива с изтичащ, но не и изтекъл срок на годност. Храните се предоставят на семейства с финансови затруднения, социални институции, бездомни хора и др. Тази роля се поема от партньорски неправителствени организации на доброволен принцип.