Фондът „Валя Крушкина” възстановява силни, но позабравени традиции в дарителството от миналото ни

25.09.2012 | Брой 16, Бюлетин

Илияна Николова, директор на Фондация за граждански инициативи и администратор на фонд „Валя Крушкина“

С какво е различен, как развива и какво ново дава на дарителската среда в страната този фонд?

Фондът е един от трите съществуващи в момента фондове към фондация, инициирани  от български дарители в България. Той е единственият създаден след 2000-та година. Другите два са основани в ранните 90-те години на 20 век – съответно 1993г. и 1994 г. Всъщност след една доста дълга пауза от почти десетилетие, ние на практика поставяме в известна степен ново начало. Надявам се фондът да стане пример и за други дарители, като по такъв начин допринесе за развитието на дарителството в страната и връщането  към позабравената традиция, съществувала в България преди 1944 г. Сигурна съм, че широкото огласяване на създаването на фонда е точно такава стъпка, работеща за създаването на нагласи и съответно, надявам се, –  на репликиране на модела. Новото, което фондът дава на дарителската среда, е пример за обединяването на хора около кауза по един различен начин, с мисъл за ресурсите и смисъла на това, което правят и не
на последно място – с отговорност към дарените средства. За първи път, също
така, около една кауза застават хора и медии, които в професионалното си битие са конкуренти, а това е залог за смисъла на усилието.

Как ще набира средства фонда и кой ще взема решение за изразходването им?

Средствата, които до момента са набрани, ще бъдат използвани за подкрепа на деца с онкологични заболявания, каквато е била и волята на Валя Крушкина. Това, което
обаче е важно да подчертая е, че Обществения съвет ще търси най-ефективното им
разпределяне, за неща, които не са покрити от Фонда за лечение на деца.

Средствата ще бъдат набирани за останалите дейности на фонда, свързани с развитието на журналистиката, а именно журналистическите награди и на един малко по-късен етап стипендии за млади журналисти. Общественият съвет, като създател и главен двигател на фонда ще набира средства чрез различни методи и пак Общественият съвет ще решава как те да се изразходват. Само да отбележа, за средства над 15 000 лева решенията трябва да се вземат с кворум от членовете му, които са 11.

Какъв ще бъде ангажиментът на ФРГИ по отношение на управлението на фонда?

ФРГИ е домакин на фонда, в съответствие с Устава на фондацията. В консултации с учредителите и някои от членовете на Обществения съвет, ФРГИ изработи правилника на фонда. Това е документът, който ясно разпределя правата и отговорностите на Учредителите, Обществения съвет, Настоятелството на ФРГИ и Изпълнителния директор на фондацията.

Така, най-общо казано, ФРГИ има ангажимент административно да подкрепя фонда, което означава да организира и координира определени дейности и събития, включително и тяхното комуникиране и не на последно място да подкрепя процеса на набиране на средства за фонда.  Фондацията по решение на Обществения съвет ще оперира със средствата на фонда.

Един член на Настоятелството и Изпълнителния директор са членове по право на Обществения съвет. Фондът се представлява от Председателя на Обществения съвет на фонда и Изпълнителният директор на ФРГИ.

С какво този вариант – фонд към вече съществуваща организация „спечели“ пред създаването на ново сдружение или фондация?

Идеята за създаване на фонд, „спечели“ пред  основаването на ново юридическо лице с няколко неща. На първо място – бързината на създаване. Формалните процедури по учредяване отнемат значително повече време отколкото месецът, който ни беше необходим за подготовка на формалното създаването на фонда, което включваше срещи за изясняване на възможността за  създаване на фонд, изработването на Правилник, консултирането му с всички заинтересовани страни и самото официално учредяване. На второ място – по-малките финансови ресурси, необходими за функционирането на фонда, в сравнение с ново юридическо лице. Фондът спестява разходи за администриране, офис разходи, разходи за комуникации и всичко друго свързано с работата на една организация. На трето място –професионалната подкрепа на една организация с опит, бе предпочетена пред това да се тръгне от нулата и да се хвърлят сериозни ресурси в организационното и професионално развитие на новата организация.