Фондация „Чарлз Стюърт Мот“ организира семинар, посветен на промяната в лидерството на НПО в Централна и Югоизточна Европа

10.02.2012 | Новини

Семинарът се провежда в Пезинок, Словакия и е част от проекта ViabilityNet, финансиран от Фондация „Чарлз Стюърт Мот.

ViabilityNet е мрежа от НПО от Централна и Източна Европа, които помагат на други организации в страните си да подобрят своята работа чрез обучения, обмяна на знания и умения, наставничество и др. Споделянето на опит позволява на партньорите в мрежата да определят практики на развитие, които са се доказали като успешни в контекста на развитие на гражданското общество в годините на преход.

Целите на семинара са да се установи как са се променили средата и предизвикателствата, пред които са изправени НПО лиредите, както и какви са необходимите нови модели на лидерство, които изисква работата в НПО сектора.

Част от семинара се излъчва на живо от 10 до 13 часа българско време на 10- ти февруари. Можете да го гледате на сайта на НПО портал.